Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 stycznia 2022 r. pod pozycją 144 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a szczegóły dotyczące zastosowania przepisów rozporządzenia określono w paragrafach od 19 do 24.

Wersja XML