Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia przeprowadzone w 2023 roku

 

Data

Adresaci

Temat szkolenia

2 lutego 2023 r.

Służby finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych

 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 rok

27 stycznia 2023 r.

Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego

 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 rok

 

 

 

 

Wersja XML