Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia przeprowadzone w 2009 roku

3 grudnia 2009 r. - szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: Osoby trzecie w podatkach – czyli zaległości podatnika zmarłego, w upadłości, nieściągalnego. W programie: Odpowiedzialność spadkobierców. Podatnik w upadłości. Katalog i charakterystyka osób trzecich. Przenoszenie i dochodzenie odpowiedzialności osób trzecich. 

30 listopada 2009 r. - szkolenie dla kierowników, głównych księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników samorządowych zajmujących się finansami i organizacją oświaty: Realizacja zadań wynikających z art. 30a Karty Nauczyciela – wyznaczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego w praktyce z uwzględnieniem stanowiska MEN.

24 listopada 2009 r. - szkolenie dla kierowników, głównych księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników samorządowych zajmujących się finansami i organizacją oświaty: Realizacja zadań wynikających z art. 30a Karty Nauczyciela – wyznaczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego w praktyce z uwzględnieniem stanowiska MEN. 

17 listopada 2009 r. – szkolenie jednodniowe dla służb finansowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego: Inwentaryzacja samorządowych jednostek organizacyjnych.  

3 listopada 2009 r. – szkolenie na temat: Prawidłowe konstruowanie uchwał podatkowych na 2010 rok w świetle orzecznictwa RIO oraz sądów administracyjnych.  

29 października 2009 r. - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego: Nowa ustawa o finansach publicznych.

13 października 2009 r. – szkolenie jednodniowe dla służb finansowych jednostek organizacyjnych j.s.t.: Zasady rachunkowości samorządowych jednostek organizacyjnych. 

8-9 października 2009 r. – szkolenie dwudniowe dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

28 września 2009 r. – seminarium dla wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa.

22 września 2009 r. - szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: Praktyczne zastosowanie znowelizowanej Ordynacji podatkowej.

10 września 2009 r. - szkolenie dla pracowników samorządowych zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej: Zasady udzielania pomocy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

23 czerwca 2009 r. - szkolenie dla kierowników i głównych księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych: Odpowiedzialność kierownika jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

17 czerwca 2009 r. – szkolenie jednodniowe dla służb finansowych jednostek organizacyjnych j.s.t. nt. Wydatki samorządowych jednostek organizacyjnych. 

4-5 czerwca 2009 r. – szkolenie dwudniowe dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetów samorządów – wybrane problemy praktyczne.
 2. Fundusz sołecki nowym sposobem prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminy.
 3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych w 2009 r.
 4. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2009 r.
 5. Sprawozdania budżetowe w pytaniach i odpowiedziach.

7 maja 2009 r. – szkolenie na temat: Partnerstwo publiczno – prywatne i koncesje na roboty budowlane i usługi.

6 kwietnia 2009 r. – szkolenie dla skarbników i służb podatkowych na temat: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Wykład poprowadzi Naczelnik Wydziału Podatku VAT w Izbie Skarbowej we Wrocławiu.

30 marca 2009 r. - Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w procesie udzielania zamówień: Zmiany w zamówieniach publicznych wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU Nr 171, poz. 1058).

17 marca 2009 r. – szkolenie dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się wymiarem i windykacją podatków i opłat lokalnych nt. Jak skutecznie wyegzekwować podatki w gminie. 

10 lutego 2009 r. - Zarządzanie projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

29–30 stycznia 2009 r. – szkolenie dwudniowe dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek oraz budżetu na koniec 2008r.
 2. Bilans z wykonania budżetu j.s.t.
 3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2008 r.
 4. Nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych, stwierdzane najczęściej podczas kontroli gospodarki finansowej, prowadzonych przez RIO w Opolu.

22 stycznia 2009 r. – szkolenie jednodniowe dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t. nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2008 roku.  Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych. 

 

 

Wersja XML