Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wskaźniki i stawki

 

 Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

od 01-01-2016 r. Stawka odsetek ustawowych 5,0 % Dz.U. z 2016 r.
poz. 46
Maksymalna stawka odsetek ustawowych 10,0 %

Odsetki za opóźnienia (w stosunku rocznym)

od 01-01-2016 r. Stawka odsetek za opóźnienie 7,0 % Dz.U. z 2016 r.
poz. 47
Maksymalna stawka odsetek za opóźnienie 14,0 %

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

od 01-01-2016 r. stawka podstawowa 8,0 % M.P. z 2016 r.,
poz. 20
stawka obniżona 4,0 %
stawka obniżona*  6,0 %
stawka podwyższona 12,0 %

w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184).

Stawki za 1 km przebiegu

od 14-11-2007 r.

Samochód osobowy o poj. skok. do 900 cm3

Samochód osobowy o poj. skok. pow. 900 cm3

0,5214 zł 0,8358 zł
od 14-11-2007 r. Motocykl Motorower
0,2302 zł 0,1382 zł

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r. 194,24 zł za 1 m3

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 58,46 zł za 1 dt

 

Wersja XML