Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo Izby

Prezes –  Grzegorz Czarnocki

e-mail: prezes@opole.rio.gov.pl

 • kieruje działalnością Izby i odpowiada za jej funkcjonowanie, jest Przewodniczącym Kolegium i reprezentuje Izbę na zewnątrz, 
   

Zastępca Prezesa - Aleksandra Bieniaszewska

e-mail: wiceprezes@opole.rio.gov.pl

 • kieruje działalnością Izby w czasie nieobecności Prezesa Izby oraz wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez Prezesa Izby, 
   

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej - Wojciech Winnik

e-mail: w.winnik@opole.rio.gov.pl
 • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, odpowiada za działalność kontrolną Izby i jej wyniki, 
   

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń - Magdalena Przybylska

e-mail: m.przybylska@opole.rio.gov.pl
 • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń, odpowiada za działalność informacyjno-szkoleniową Izby a także za zadania w zakresie sprawozdawczości,
   

Kierownik Biura Izby - Joanna Rudnik

e-mail: j.rudnik@opole.rio.gov.pl
 • kieruje Biurem Izby, odpowiada za budżet Izby i za obsługę administracyjną działalności merytorycznej Izby.

 

Wersja XML