Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII.5. Wykonanie budżetu

VII. Budżet
5. Wykonanie budżetu

Tytuł: Zwrot dotacji.     
Autor: A. Michalec
Źródło: Finanse publiczne 1/15, s. 35

Tytuł: Wolne środki.     
Autor: M. Szczubiał
Źródło: Finanse publiczne 1/15, s. 57  

Tytuł: Zmiany budżetu jst w trakcie jego wykonywania.
Autor: W. Witalec

Źródło: Finanse publiczne 7/11, s. 38 

 

Tytuł: Informacja półroczna z wykonania budżetu.
Autor: B. Fabin

Źródło: Finanse publiczne 7/10, s. 39 

 

Tytuł: Sprawozdanie Rb-28S.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 22

 

Tytuł: Dotacje z budżetu samorządu dla ochotniczej straży pożarnej.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Finanse publiczne 3/10, s.32

 

Tytuł: Rola i funkcje komisji rewizyjnej organu stanowiącego absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: I. Malinowska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 1/07, s. 19

 

Tytuł: Przepływy pieniężne w gminach.
Autor: S. Heciak
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 21

 

Tytuł: Jawność finansów publicznych.
Autor: A. Talik
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/06, s.39

 

Tytuł: Zaangażowanie wydatków budżetowych.
Autor: M. Tobolska
Źródło: Skarbnik 2/02, s.13

Tytuł: Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego w świetle działalności regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: G. Czarnocki
Źródło: FK - 5/01, s. 21
Również w: XI-2

Tytuł: Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego w świetle zapisów ustaw ustrojowych i ustawy o finansach publicznych.
Autor: G. Czarnocki
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 2/01, s. 41- 44.
Również w: XI-1

Tytuł: Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych,zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - komentarz do rozporządzenia.
Autor: K. Wiernicki
Źródło: Skarbnik 2/01, s.39
Również w:X

Tytuł: Obsługa bankowa budżetu j.s.t.
Autor: R. Szostak
Źrodło: FK - 3/99
Również w: VI

Tytuł: Wydatkowanie środków budżetowych przez jednostki pomocnicze gminy.
Autor: G. Barauskiene
Źródło: FK - 3/99

Tytuł: Zasady sporządzania sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu gminy w świetle obowiązujących przepisów.
Autor: M.Biela, Z.Sobieszkoda
Źródło: FK - 3/98

 

Tytuł: Kontrasygnata.
Autor: R. P.Krawczyk
Źródło: FK - 6/97

 

Tytuł: Kryteria oceny rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez podmioty samorządowe.
Autor: J. Janikowska
Źródło: FK - 2/97
Również w: XIII

Tytuł: Zasady wykonywania budżetu w zakresie inwestycji
Autor: Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VA

Tytuł: Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetów gmin w świetle obowiązujących przepisów
Autor: Małgorzatra Biela
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: IX

Tytuł: Zmiany budżetu w toku jego wykonywania w zakresie zadań inwestycyjnych
Autor: Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VA, VII-3

Tytuł: Wykonanie budżetu gminy.
Autor: T.Subik
Źródło: FK - 1/95

Tytuł: Wykonywanie budżetu gminy
Autor: Tadeusz Subik
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 5) s. 29-38

Tytuł: Bilans budżetu gminy
Autor: Elżbieta Łachańska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/94
Również w: IX

 

Wersja XML