Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI.1. Kontrola wewnętrzna

XI. Kontrola gospodarki finansowej
1. Kontrola wewnętrzna
 

Tytuł: Kontrola zarządcza czy budżet zadaniowy?
Autor: M. Jastrzębska  
Źródło: FK 11/15, s. 38          

Tytuł: Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jst. 
Autor: P. Sołtyk
Źródło: FK 6/15, s. 63

Tytuł: Etap przygotowawczy spisu z natury.
Autor: S. Bach             
Źródło: Finanse publiczne 11/15, s. 27

Tytuł: .Kontrola wewnętrzna jako element kontroli zarządczej w jst.
Autor: A. Dembowska-Klimek             
Źródło: Finanse publiczne  8/15, s. 27

Tytuł: Audyt wewnętrzny inwentaryzacji rzeczowych aktywów obrotowych.
Autor: A. Jeżewska             
Źródło: Finanse publiczne 3/15, s. 33 

Tytuł: Audyt wewnętrzny i jego rola w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych.   
Autor: Dorota Fleszer           
Źródło: FK 5/14, s. 57

Tytuł: Usługodawca zewnętrzny audytu zewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego.  
Autor: P. Sołtyk         
Źródło: FK 4/14, s.3

Tytuł: Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych a zakres odpowiedzialności za delikt z art. 18a ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: W. Bożek
Źródło: FK 10/13, s. 62

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.
Autor: E. Garczarek    
Źródło: Finanse publiczne 2/12, s. 24

Tytuł: Kontrola zarządcza w sądach powszechnych.
Autor: P. Sakławski  
Źródło: Finanse publiczne 2/12, s. 16 

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach.
Autor: P. Wieczorek  
Źródło: Finanse publiczne 12/10, s. 36

Tytuł: Kontrola środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej.

Autor: A. Melezini , D.Zalewski

Źródło: FK 11/10, s. 53

 

Tytuł: Audyt wewnętrzny jako narzędzie nowoczesnego zarządzania .
Autor: T. Dąbrówny, A. Obolewicz

Źródło: Finanse publiczne 8/10, s. 19  

 

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: M. Jastrzębska

Źródło: FK 7-8/10, s. 5

 

Tytuł: Zapewnienie i poprawa jakości w audycie wewnętrznym.
Autor: T. Dąbrówny, A. Obolewicz

Źródło: Finanse publiczne 7/10, s. 26  

 

Tytuł: Standardy audytu wewnętrznego.
Autor: T. Dąbrówny, A. Obolewicz

Źródło: Finanse publiczne 6/10, s. 34  

 

Tytuł: Procedury w kontroli zarządczej.
Autor: E. Kowalczyk

Źródło: Finanse publiczne 6/10, s. 30  

 

Tytuł: Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym.
Autor: A. Mazurek

Źródło: FK 5/10, s. 54  

 

Tytuł: System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych
Autor: B. Kołaczkowski, M. Ratajczak
Źródło: FK 4/10, s. 52

 

Tytuł: Karta audytu wewnętrznego.
Autor: T. Dąbrówny, A. Obolewicz
Źródło: Finanse publiczne 5/10, s. 29

 

Tytuł: Standardy kontroli zarządczej.

Autor:  P. Wieczorek

Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 30

 

Tytuł: Audyt wewnętrzny po 1 stycznia 2010 roku.
Autor: Z. Wojtylak - Sputowska, A. Sputowski
Źródło: Finanse publiczne 1/10, s. 31

 

Tytuł: Kontrola zarządcza.
Autor: E. Kowalczyk 

Źródło: Finanse publiczne 1/10, s. 26

 

Tytuł: Kontrola wewnętrzna.
Autor: E. Iglińska
Źródło: Finanse publiczne 10/09, s. 36

 

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w samorządzie terytorialnym na przykładzie miasta Opola.
Autor: R. Stanek  

Źródło: FK 11/09, s. 58   

 

Tytuł: Problemy kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym w świetle wyników kontroli.
Autor:  U.Wycisk

Źródło: FK 10/09, s. 57   

 

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego.
Autor: P. Sołtyk

Źródło: FK 3/09, s. 60  

 

Tytuł: Regulamin wewnętrznej kontroli finansowej.

Autor: E. Kowalczyk

Źródło: Finanse publiczne 9/08, s. 38

 

Tytuł: Audyt systemu gromadzenia dochodów.

Autor: T. Dąbrówny

Źródło: Finanse publiczne 11/08, s. 24 

 

Tytuł: Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego.
Autor: S. Heciak
Źródło: Finanse publiczne 3/08, s. 32

 

Tytuł: Wykonanie planu audytu.
Autor: D. Winiarski
Źródło: Finanse Publiczne 1/06, s. 38  

 

Tytuł: Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne.
Autor: P. Sołtyk
Źródło: FK - 11/07, s. 5


Tytuł: Funkcjonowanie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
Autor: E. Koszela
Źródło: FK 12/04, s.55

 

Tytuł: Kontrola finansowa i audyt.
Autor: Z. Rola
Źródło: FK - 2/03, s. 34


Tytuł: Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
Autor: J. Jarosz
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/03, s. 45


Tytuł: Obowiązki regionalnych izb obrachunkowych wynikające z art. 28b ustawy o finansach publicznych.
Autor: P. Walczak
Źródło: FK - 2/02, s.34
Również w: XI-2


Tytuł: Kontrola wewnętrzna w służbach mundurowych.
Autor: G. Buczyński
Źródło: Skarbnik 1/02, s.11


Tytuł: Obowiązki kierownika jednostki oraz skarbnika - głównego księgowego w zakresie kontroli.
Autor: J. Maliszewska
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 1/02, s. 29


Tytuł: Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za realizację zadań kontrolnych.
Autor: W. Newereńczuk
Źródło: FK - 1/02, s. 23


Tytuł: Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządowych. Autor: H. Siwoń
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 9/01, s.1


Tytuł: Zasada jawności finansów publicznych i jej ograniczenia a udostępnianie informacji gromadzonych w wyniku działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: M. Jóźwiak
Źródło: FK - 6/01, s. 28


Tytuł: Kontrola wewnętrzna.
Autor: J. Maliszewska
Źródło: Skarbnik 5/01, s.10

Tytuł: Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie nadzoru i kontroli.
Autor: W. Newereńczuk
Źródło: Skarbnik 4/01, s.55

Tytuł: Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej.
Autor: L. Owierczuk-Seweryn
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/01, s. 5


Tytuł: Rola komisji rewizyjnej w aspekcie sprawowanej funkcji kontrolnej, opiniodawczej, wnioskodawczej.
Autor: T. Rokoszewski
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/01, s. 37


Tytuł: Funkcja kontrolna przewodniczacego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: H. Franaszek
Źródło: Skarbnik 3/01, s.49


Tytuł: Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego w świetle zapisów ustaw ustrojowych i ustawy o finansach publicznych.
Autor: G. Czarnocki
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 2/01, s. 41- 44.
Również w: VII-5


Tytuł: Kontrasygnata skarbnika, a zawieranie przez jednostki samorządu terytorialnego umów powodujących powstanie zobowiązań.
Autor: M. Stegienka
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 1/01, s.30


Tytuł: Kontrola wewnętrzna w komunalnych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą (dokończenie).
Autor: J. Jarosz
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/00, s 35.

Tytuł: Uprawnienia skarbnika gminy do kontroli gminnych jednostek organizacyjnych
Autor: A. Szypiłko
Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 2/00, s. 88

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w komunalnych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą / c.d. /.
Autor: J.Jarosz
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/00, s.18

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w komunalnych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą / c.d. /.
Autor: J.Jarosz
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/00, s.18


Tytuł: Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej.
Autor: G. Buczyński
Źródło: Skarbnik 1/00, s.43


Tytuł: Opinia w sprawie udostępniania radnym rady gminy protokołów kontroli.
Autor: S. Hojda
Źródło: FK - 4 /99


Tytuł: Komisje rewizyjne przed absolutorium.
Autor: B.Jakimowicz
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 3/99, s.1
Również w: VIII


Tytuł: Kontrola wewnętrzna w komunalnych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą / cd./.
Autor: J. Jarosz
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 3/99, s.13
Również w: I

 

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w komunalnych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą /cz.1/.
Autor: Janusz Jarosz
Źrodło:Biuletyn RIO w Szczecinie 2/99, s.19-32


Tytuł: Wewnętrzna kontrola finansowa w podmiotach samorządowych.
Autor: H. Chmara
Źródło: FK - 1/98


Tytuł: Kontrola działalności zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych realizowana przez radę gminy w tym w szczególności przez jej komisję rewizyjną
Autor: Wojciech Czerw
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 1/98


Tytuł: Normatyw zapasów materiałowych i planowanie stanu środków obrotowych w zakładach budżetowych.
Autor: M.Raus
Źródło: FK - 4/97

Tytuł: Kontrola wewnętrzna w gminie.
Autor: M. Komarnicka
Źródło: FK - 4/97


Tytuł: Czy radni - członkowie komisji rewizyjnej - mają prawo badać dokumenty dotyczące decyzji o zaniechaniu poboru podatku lub umorzeniu zaległości podatkowych.
Autor: M. Puszczewicz
Źródło: FK - 2/97


Tytuł: Kontrola wewnętrzna w gminie.
Autor: Maria Komarnicka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/97


Tytuł: Kontrola wewnętrzna w jednostkach sfery budżetowej
Autor: Jadwiga Barcentewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/96


Tytuł: Instrumenty kontroli zobowiązań gminy
Autor: Waldemar Witalec
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 5) s.63-67

Tytuł: Czy komisje rewizyjne mają prawo do przeprowadzania kontroli w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Autor: M.Puszczewicz
Źródło: FK - 4/95

Tytuł: Uprawnienia kontrolne skarbnika gminy wobec księgowych zakładów jednostek budżetowych.
Autor: R.Kołuda
Źródło: FK- 4/94

Tytuł: Rozpatrywanie spraw odmowy dokonania kontrasygnaty przez skarbnika gminy
Autor: Michał Kasiński, Barbara Polowczyk, Ewa Śpionek
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2-3/94


Tytuł: Komisja rewizyjna rady gminy jako ogniwo kontroli wewnętrznej w gminie.
Autor: W.Lachiewicz, R. Szostak
Źródło: FK-1/94

Tytuł: Opinia w sprawie wybranych zagadnień z zakresu przedmiotu nadzoru realizowanego przez RIO.
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/94
Również w: VII-3

Tytuł: Zasady postępowania którymi kieruje się Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przy ocenie legalności uchwał rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium.
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/93 s.26-27 (odbitka ksero)
Również w: VIII, XI-2

Wersja XML