Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II.2. Dochody z majątku

II. Dochody gmin
2. Dochody z majątku


Tytuł: Oddanie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości w trwały zarząd a podatek od towarów i usług. 

Autor: M. Szymankiewicz
Źródło: FK 10/10, s. 42

 

Tytuł: Przesłanki zmiany stawki procentowej opłaty za wieczyste użytkowanie z uwagi na trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę celu, na jaki została ona przeznaczona.
Autor: J. Zięty
Źródło: FK 9/05, s.47

 

Tytuł: Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu gruntami możliwością pozyskania dodatkowych dochodów.
Autor: T. Pietrusiński
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/01

Tytuł: Dochody j.s.t. z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością /cz.3/.
Autor: G. Nasierowska, K. Szczepański
Źródło: FK -1/00

Tytuł: Dochody j.s.t. z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością /cz.2/
Autor: G. Nasierowska, K. Szczepański
Źródło: FK - 6 /99

Tytuł: Dochody j.s.t. z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością /cz.1/.
Autor: G. Nasierowska, K.Szczepański
Źródło: FK - 5 /99

Tytuł: Zakres dopuszczalnych rozporządzeń nieruchomościami komunalnymi na podstawie ustawy z 29 kwietnia 1985r o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Autor: W.Zawodziński, P.Walczak
Źródło: FK - 4/96
Również w: I

Tytuł: Zagadnienia nowych uregulowań związanych z instytucją użytkowania wieczystego w kontekście ustalania opłaty rocznej
Autor: A.S. (Artur Słowik?)
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/95
Również w: II-1

 

Wersja XML