Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV. Pożyczki, kredyty, obligacje, poręczenia, weksle

IV. Pożyczki, kredyty, obligacje, poręczenia, weksle

Tytuł: Zaciąganie zobowiązań dłużnych w sytuacji budżetu planującego nadwyżkę.   
Autor: P. Walczak 
Źródło: FK 5/15, s. 64

Tytuł: Zaciąganie zobowiązań długoterminowych przez jednostki samorządu terytorialnego przy budżecie nadwyżkowym. Czy mogą być zaciągane zobowiązania niemajątkowe?
Autor: W. Kaczkowski 
Źródło: FK 4/15, s. 60

Tytuł: Czy przychody z tytułu emisji obligacji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej?
Autor: B. Wołczak          
Źródło: FK 10/14, s. 64

Tytuł:  Kredyt konsolidacyjny w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego.
Autor: W. Witalec
Źródło: FK 7-8/14, s. 57  

Tytuł: Rola rynku Catalyst w pozyskiwaniu finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: W. Pełka    
Źródło: FK  5/14, s. 21

Tytuł: Dotowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: A. Ostrowska  
Źródło: FK  12/13, s. 5

Tytuł: Kompromis w sprawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Autor: D. Woźniak         
Źródło: Finanse publiczne 11/13, s. 57   

Tytuł: Instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych. 
Autor: P. Zawadzka  
Źródło: FK  3/12, s. 52

Tytuł: Zakres wyłączeń z ograniczeń uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – głos w dyskusji.
Autor: U. Wiktorowska, M. Michałek
Źródło: FK 7-8/11, s. 98

Tytuł: Catalyst po roku. 
Źródło: FK 11/10
Notatka: Dodatek do numeru poświęcony obrotowi papierów dłużnych w Polsce.

Tytuł: Pożyczka jako forma finansowania zobowiązań j.s.t.
Autor: K. Nizioł
Źródło: Finanse Publiczne 10/10, s. 53

Tytuł: Obligacje przychodowe źródłem finansowania inwestycji spółek kapitałowych.
Autor: P. Jóźwiak
Źródło: FK 11/10, s. 24

Tytuł: Problematyka kwoty długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych.
Autor: W. Gonet
Źródło: FK 10/10, s. 5

Tytuł: G. Kozuń - Cieślak  .
Autor: Budżetowanie kapitałowe na rynku obligacji komunalnych – krok ku poprawie efektywności zarządzania długiem samorządu terytorialnego.
Źródło: FK 1-2/10, s. 81  

Tytuł: Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach zobowiązań zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego, poddanych nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk
Źródło: FK 7-8/09, s. 98

Tytuł: Udzielanie pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: M. Fedorowicz, K. Nizioł
Źródło: Finanse publiczne 5/09, s. 23

Tytuł: Poręczenia i gwarancje udzielane przez jst
Autor: K. Sawicka
Źródło: Finanse publiczne 4/09, s. 49

Tytuł: Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
Autor: K. Goździk
Źródło:  Biuletyn RIO w Szczecinie 4/07, s. 12

Tytuł: Zobowiązania z tytułu poręczeń jako element długu publicznego w kontekście limitu 60% dochodów z ustawy o finansach publicznych oraz limitu 3/5 PKB z Konstytucji RP.
Autor: J. Brzeziński
Źródło: FK 7-8/08, s.5

Tytuł: Komunalne papiery wartościowe na rynku regulowanym.
Autor: S. Huczek
Źródło: FK 4/07, s.18

Tytuł: Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: A. Bieniaszewska, G. Czarnocki
Źródło: FK 4/07, s.58

Tytuł: Oferta publiczna i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji komunalnych.
Autor: K. Gorzelak
Źródło: FK 3/07, s.5

Tytuł: Obligacje komunalne jako źródło finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy. 
Autor: P. Filip
Źródło: Skarbnik 3/07, s.42

Tytuł: Poręczenia, gwarancje i pożyczki udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Autor: Z. Ligocka
Źródło: Biuletyn RIO w Poznaniu 2/07, s. 8

Tytuł: Obligacje komunalne. 
Autor: S. Huczek
Źródło: Biuletyn RIO w Poznaniu 2/07, s. 15

Tytuł: Działalność kredytowa sektora bankowego. 
Autor: A. Szyszkowska
Źródło: Skarbnik 2/07, s.52

Tytuł: Pomoc nadmiernie zadłużonym jednostkom samorządu terytorialnego
Autor: W. Gonet
Źródło: FK 5/06, s. 12

Tytuł: Wybrane praktyczne zagadnienia dotyczące poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: M. Serwach, K.Defecińska,R. Wojas, R. Krawczyk
Źródło: FK 4/06, s.19

Tytuł: Określanie granic bezpiecznego poziomu zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: P. Drzazga
Źródło: FK 4/06, s.73

Tytuł: Odraczanie spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: S. Huczek
Źródło: FK 3/06, s.28

Tytuł: Kredyt hipoteczny w działalności jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: L. Nykiel
Źródło: Skarbnik 1/06, s.15

Tytuł: Kredyty i pożyczki zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych. 
Autor: W. Zielińska
Źródło: Skarbnik 5/05, s.28

Tytuł: Obligacje podatkowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych.
Autor: M. Poniatowicz
Źródło: FK 3/05, s. 20

Tytuł:Zaciąganie zobowiązań obciążających budżet jednostki samorządu terytorialnego. 
Autor: W. Newereńczuk
Źródło: Skarbnik 1/05, s.30

Tytuł: Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisję papierów wartościowych.
Autor: W. Gonet
Źródło: FK 11/04, s. 18

Tytuł:Ewidencja pożyczek z budzetu państwa na prefinansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych.
Autor:E. Kowalewska
Źródło: Skarbnik 6/04, s.16

Tytuł: Możliwości i uprawnienia dla jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
Autor: Ł.Z. Wiernicki
Źródło: Skarbnik 5/04, s.51

Tytuł: Ograniczenia w pozyskiwaniu środków zwrotnych na rynku kapitałowym przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: S. Huczek
Źródło: FK - 5/02

Tytuł: Kryteria wyboru zewnętrznych źródeł finansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: P. Śliwiński
Źródło: FK - 5/02

Tytuł: Emisja obligacji komunalnych - rozwiązywanie ważnych społecznie problemów samorządowych za pomocą papierów wartościowych.
Autor: J. Mrowicki
Źródło: FK - 5/02

Tytuł: Pozyskiwanie środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze emisji obligacji.
Autor: M. Winiarz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/02, s. 16

Tytuł: Obligacje komunalne jako źródło finansowania wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: E. Wójcik
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/02, s. 22

Tytuł: Obligacje komunalne.
Autor: M. Szydło
Źródło: Skarbnik 5/01, s.54

Tytuł: Wybrane aspekty zaciągania przez zarząd zobowiązań pieniężnych w imieniu gminy
Autor: K. Goździk
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/01, s. 13

Tytuł: Procedury związane z zaciąganiem przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz formy ich zabezpieczenia.
Autor: K. Flis
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 3/00

Tytuł: Ocena ratingów komunalnych.
Autor: K. Puchalski, S. Solarz
Źródło: FK - 6 /99, s.15

Tytuł: Przychody zwrotne a problem granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: K. Surówka
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/99, s. 8
Również w: XIII

Tytuł: Zasady udzielania poręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: M. Stegienka
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 3/99, s.27

Tytuł: Kredyty i pożyczki zaciągane przez j.s.t. na tle nowych przepisów o finansach publicznych.
Autor: R.Szostak
Źródło: FK - 2/99

Tytuł: Emisje obligacji komunalnych w Polsce pod rządami ustawy z czerwca 1995r. o obligacjach.
Autor: A. Babczuk
Źródło: FK - 3/98

Tytuł: Gmina na rynku kapitałowym.
Autor: E.Tegler
Źródło: FK - 6/97

Tytuł: Ekonomiczne aspekty finansowania wydatków gmin kredytem i obligacjami /ryzyko a efektywność/.
Autor: B.Filipiak - Dylewska
Źródło: FK - 6/97

Tytuł: Kryteria opiniowania możliwości spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminy.
Autor: W.Witalec
Źródło: FK - 5/97

Tytuł: O poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa na wniosek gmin
Autor: Michalina Nowokuńska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/97

Tytuł: Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy.
Autor: R.Szostak
Źródło: FK - 1/97

Tytuł: Zagadnienia prawne emisji obligacji komunalnych.
Autor: M.Miemiec
Źródło: FK - 5/96

Tytuł: Emisja obligacji gminnych w świetle nowej ustawy o obligacjach oraz obowiązującego ustawodawstwa.
Autor: P.Siemkowicz
Źródło: FK -3/96

Tytuł: Obligacje jako źródło finansowania wydatków budżetowych gmin.
Autor: P.Makuch
Źródło: FK - 2/96

Tytuł: Obligacje gminne
Autor: Jadwiga Chwiałkowska, Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/96

Tytuł: Weksel w obrocie gospodarczym
Autor: Iwona-Niewiaromska - Zielińska, Agnieszka Przybyszewska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/96

Tytuł: Ewolucja systemu finansowego gmin.
Autor: U.Glińska
Źródło: FK-5/95
Również w: II, III

Tytuł: Prawne instrumenty zabezpieczenia wypłacalności gminy.
Autor: W.Witalec
Źródło: FK - 4/95

Tytuł: Obligacje komunalne w świetle nowej regulacji prawnej.
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/95

Tytuł: Możliwość spłaty kredytu lub pożyczki przez gminę - opinia RIO.
Autor: Elżbieta Jerzmańska
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/95
Notatka: Krótki artykuł

Tytuł: Umowy pożyczkowe i kredytowe w działalności gmin
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/95

Tytuł: Przesłanki do wydania przez regionalną izbę obrachunkową opinii o możliwości spłaty kredytów i pożyczek przez gminy.
Autor: Aleksander Szczęch
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/94

Tytuł: O zabezpieczeniach wierzytelności w prawie polskim - cz. II.
Autor: Henryk Kamieniecki
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 3/94
Notatka: Ogólny artykuł

Tytuł: Kredyty, pożyczki i emisja obligacji w działalności komunalnej.
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 3/94

Tytuł: Udzielanie poręczeń a budżet gminy
Autor: Wiesław Oleś
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/94

Tytuł: Obligacje w gminie
Autor: Teresa Pol - Błachut
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/94

Tytuł: Kredyt i pożyczka - podobieństwa i różnice
Autor: Maria Cap
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/94

Tytuł: Kredyty i pożyczki w świetle przepisów o samorządzie terytorialnym
Autor: Franciszek Firmuga
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/94

Tytuł: Ewidencja kredytów i pożyczek w gminie
Autor: Jolanta Maliszewska, Maria Raus
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/94
Również w: IX

Tytuł: Finansowanie deficytu budżetowego gminy
Autor: Jadwiga Chwiałkowska, Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2-3/94

Tytuł: Interpretacja prawna przepisu art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.
Autor: Ewa Płonka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/94
Również w: I

Tytuł: O zabezpieczeniach wierzytelności w prawie polskim - cz I.
Autor: Henryk Kamieniecki
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/94

Tytuł: Cesja udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.
Autor: Jan Krzyżak
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/94
Również w: II-1

Tytuł: Zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń przez gminy.
Autor: W. Wurda
Źródło:FK-1/94

Wersja XML