Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V.C. Wydatki województw

V.C. Wydatki województw

 

Tytuł: czy jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia dla uczniów.
Autor: W. Kaczkowski
Źródło: FK 12/08, s. 67

Tytuł: Kontrakt wojewódzki jako instrument wdrażania polityki regionalnej w Polsce.
Autor: Andrzej Dudek
Źródło: FK 4/04, s. 5
 

Tytuł: Dopuszczalność dofinansowania z budżetu województwa kosztów obsługi ekonomiczno-finansowej oraz administracyjnej okręgowych związków sportowych.
Autor: W. Durda
Źródło: FK - 3/00, s. 60

Wersja XML