Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej informuje, że Rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu jest Aleksandra Bieniaszewska powołana z dniem 1 lipca 2019 r. przez Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów, a Zastępcą Rzecznika jest Beata Zalewska, powołana z dniem 1 września 2005 r.

Siedziba Rzecznika znajduje się w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przy ul. Oleskiej 19a.

W związku z powyższym zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w sektorze finansów publicznych województwa opolskiego kierować należy na adres:

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
ul. Oleska 19a
45-052 Opole

tel.: 77 443 18 88
fax: 77 443 18 88
E-mail: dyscyplina-rzecznik@opole.rio.gov.pl

Możliwość wysyłki poprzez ePUAP na adres RIO Opole z dopiskiem w tytule "Rzecznik dyscypliny finansów publicznych"

logo_epuap2.png

 

Wersja XML