Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regionalna Komisja Orzekająca


Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela.

 

Przewodnicząca Regionalnej Komisji Orzekającej:                           Magdalena Przybylska

Zastępca Przewodniczącej Regionalnej Komisji Orzekającej:           Wojciech Winnik

Członkowie Komisji:                                                                            Anita Berg

                                                                                                            Grzegorz Czarnocki

                                                                                                            Remigiusz Mazur

                                                                                                            Joanna Rudnik

                                                                                                            Barbara Wołczak

                                                                                                            Iwona Wołczak - Ciecierska

 

Siedziba Regionalnej Komisji Orzekającej znajduje się w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Adres: 45-052 Opole
ul. Oleska 19a

tel.: 77 443 18 88
fax: 77 544 99 35

E-mail: dyscyplina-komisja@opole.rio.gov.pl

Możliwość wysyłki poprzez ePUAP na adres RIO Opole z dopiskiem w tytule "Regionalna Komisja Orzekająca"

Brak opisu obrazka

 

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dostępny jest w formie elektronicznej "Biuletyn" Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Wersja XML