Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

Zamów nasz newsletter

 • Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków JST – tabele do pobrania

  W związku z prowadzonymi pracami przez Ministerstwo Finansów nad nowelizacją budżetu państwa na 2020 rok oraz nad projektem ustawy budżetowej na 2021 r. zamieszczamy tabele do pobrania dotyczące skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego ...
  Data publikacji: 16-07-2020 13:04
 • Kwoty za II kwartał 2020 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 15-07-2020 12:58
 • Sprawozdania SP-1 część B - wyjaśnienia

  Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące wykazywania zwolnień COVID-19 w sprawozdaniu SP-1 część B. Powyższa informacja dostępna jest ...
  Data publikacji: 09-07-2020 11:05
 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (II kwartał 2020 r.)

  13 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości). 14 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości)...
  Data publikacji: 06-07-2020 15:41
 • Informacja Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK o rozszerzeniu możliwości udzielania dodatkowego wsparcia przez JST

  W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 17 kwietnia 2020 r., poz. 695), pismem DMP-1.52.29.2020.RZ z dnia 7 maja 2020 r. Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów Pan Piotr Pełka wystosował ...
  Data publikacji: 14-05-2020 14:16
 • Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu skierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego

  Pismem z dnia 5 maja 2020 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w związku z napływającymi sygnałami związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) odniósł się ...
  Data publikacji: 06-05-2020 08:36
 • Kwoty za I kwartał 2020 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 21-04-2020 08:20
 • KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

  Szanowni Państwo,   W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, ale także rolą administracji publicznej, która musi zapewniać nieprzerwane działanie Państwa, apelujemy o ograniczenie wizyt w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do niezbędnie koniecznych. Prosimy o kontakt z jednostką drogą mailową bądź telefoniczną. Wszystkie niezbędne numery znajdą Państwo tutaj:   https://rio.opole.pl/155/294/dane-teleadresowe.html   W związku z powyższym proszę o przekazywanie korespondencji głównie w formie elektronicznej. Korespondencja papierowa powinna być przekazywana do Izby tylko za pośrednictwem operatora pocztowego.     Opole, 13.03.2020                                                                         Prezes RIO w Opolu                                                                                                         Grzegorz Czarnocki
  Data publikacji: 13-03-2020 12:09
Wersja XML