Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. pod pozycją 1903 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego...
  Data publikacji: 10-10-2019 13:44
 • Zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. pod pozycją 1907 opublikowano Ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny... 
  Data publikacji: 10-10-2019 13:43
 • Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz.U. z 2018 r. poz. 2500) ...
  Data publikacji: 28-02-2019 15:19
 • Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

  W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r. pod pozycją 2500 opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ...
  Data publikacji: 02-01-2019 08:53
 • Fundusz sołecki - średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2019 rok

  Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) umieściło na swojej stronie internetowej w zakładce Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/ Kwoty i wskaźniki, informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2019 rok ... 
  Data publikacji: 22-08-2018 09:44
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2017 r. pod pozycją 2203 opublikowano Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 
  Data publikacji: 01-12-2017 14:53
 • Tekst jednolity ustawy o finansach publicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 10 listopada 2017 r. pod pozycją 2077 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych.
  Data publikacji: 13-11-2017 14:10
 • Rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...

  W  Dzienniku Ustaw z dnia 13 października pod poz. 1911 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ...
  Data publikacji: 16-10-2017 09:02
 • Fundusz sołecki - średnia kwota bazowa Kbk w kraju na 2018 rok

  Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) umieściło na swojej stronie internetowej w zakładce Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/ Kwoty i wskaźniki, informację o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2018 rok...
  Data publikacji: 25-08-2017 14:45
 • Termin przedkładania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

  Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 31 sierpnia br. mija termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej...
  Data publikacji: 14-08-2017 12:16
Wersja XML