Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet

 • Wybór wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, iż zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927),  ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu ...
  Data publikacji: 19-11-2021 09:31
 • Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

  W Dzienniku Ustaw z dnia 25 października 2021 r. pod pozycją 1927 opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw...
  Data publikacji: 26-10-2021 12:08
 • Jednolity tekst ustawy o finansach publicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lutego 2021 r. pod pozycją 305 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia ...
  Data publikacji: 22-02-2021 11:30
 • Jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

  W Dzienniku Ustaw z 8 stycznia 2021 r. pod pozycją 38 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ...
  Data publikacji: 15-01-2021 13:12
 • Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

  W Dzienniku Ustaw z 14 stycznia 2021 r. pod pozycją 83 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ...
  Data publikacji: 15-01-2021 13:08
 • Metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej - aktualizacja

  Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (w zakładce „Co robimy - Budżet państwa - Budżety jednostek samorządu terytorialnego – Komunikaty i opracowania – 2020 r. - ...
  Data publikacji: 25-08-2020 14:06
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1381 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ...
  Data publikacji: 14-08-2020 14:21
 • Przedłużony termin przedkładania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

  Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) przedłużono o 30 dni tj. do 30 września 2020 r. termin ...
  Data publikacji: 11-08-2020 09:07
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. pod pozycją 1903 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego...
  Data publikacji: 10-10-2019 13:44
 • Zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. pod pozycją 1907 opublikowano Ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny... 
  Data publikacji: 10-10-2019 13:43
Wersja XML