Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawczość

 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2020)

  W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań. W poniższym zestawieniu w nawiasie podano termin pierwotny i ilość dni związanych z przesunięciem terminu.   12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości); 5 maja (14 kwietnia + 21 dni) – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).  
  Data publikacji: 03-04-2020 14:51
 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości za marzec i kwiecień 2020 r. oraz I kwartał 2020 r. sprawozdań jednostkowych

  W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań. W poniższym zestawieniu w nawiasie podano termin pierwotny i ilość dni związanych z przesunięciem terminu.   do 8 kwietnia 2020 r. (8 kwietnia 2020 r.) jednostkowe sprawozdanie za I kwartał 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządu jednostki samorządu terytorialnego: sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ; do 4 maja 2020 r. (10 kwietnia + 21 dni) jednostkowe sprawozdanie miesięczne za marzec 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządu jednostki samorządu terytorialnego: sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej – Rb-27S; sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej – Rb-28S;  
  Data publikacji: 03-04-2020 14:43
 • Wydłużone terminy

  W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. opublikowano pod pozycją 570 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji...
  Data publikacji: 02-04-2020 09:45
 • Kwoty za IV kwartał 2019 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 07-02-2020 10:02
 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (IV kwartał 2019 r. i styczeń 2020 r.)

  10 lutego – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ. 17 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 ...
  Data publikacji: 27-01-2020 09:13
 • Karta Nauczyciela - formularz sprawozdania za 2019 r.

  Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji został w dniu 19 grudnia 2019 r. zamieszczony formularz sprawozdania za 2019 r., o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela...
  Data publikacji: 24-12-2019 08:35
 • Zbiorcze sprawozdania za miesiąc grudzień 2019 r.

  22 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ ...
  Data publikacji: 07-01-2020 13:48
 • Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1

  Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - SP-1 (część A) na 2020 r. należy przedłożyć do RIO do dnia 10 stycznia 2020 r. za pośrednictwem systemu BeSTi@...
  Data publikacji: 06-12-2019 14:43
 • Zbiorcze sprawozdania za miesiąc listopad 2019 r.

  23 grudnia br. upływa termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ ...
  Data publikacji: 03-12-2019 08:32
 • Kwoty za III kwartał 2019 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin ...
  Data publikacji: 14-10-2019 08:17
Wersja XML