Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawczość

 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (II kwartał 2022)

  12 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości). 14 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości)...
  Data publikacji: 07-07-2022 09:09
 • Sprawozdania finansowe za 2021 r. – nowe terminy

  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 9 marca 2022 r. poz. 561) zostały przedłużone niektóre terminy sprawozdawcze ...
  Data publikacji: 25-03-2022 11:34
 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2022)

  12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);   14 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości)...
  Data publikacji: 12-04-2022 10:09
 • Kwoty za I kwartał 2022 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2022 roku ...
  Data publikacji: 21-04-2022 08:40
 • Komunikaty dotyczące sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych

  W dniu 9 lutego 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w części Ministerstwo Finansów >  Co robimy >  Budżet państwa >  Budżety jednostek samorządu terytorialnego >  System informatyczny BeSTi@ opublikowane zostały komunikaty dotyczące ...
  Data publikacji: 11-02-2022 14:58
 • Kwoty za IV kwartał 2021 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2021 roku ...
  Data publikacji: 11-02-2022 12:36
 • Informacja o środkach subwencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 i 2022 roku na dofinansowanie ich zadań własnych

  Na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się informacja dotycząca środków subwencyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 i 2022 roku na dofinansowanie ich zadań własnych ... 
  Data publikacji: 04-02-2022 14:59
 • Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 21 stycznia 2022 r. pod pozycją 144 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ...
  Data publikacji: 24-01-2022 14:38
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2021 r. pod pozycją 2431 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r...
  Data publikacji: 05-01-2022 10:10
 • Najbliższe terminy w sprawozdawczości (IV kwartał 2021 r. i styczeń 2022 r.)

  10 lutego – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ. 15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50...
  Data publikacji: 03-02-2022 13:44
Wersja XML