Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rekrutacji na studia podyplomowe

Logo Logo

Rekrutacja na studia podyplomowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14  lipca 2010 roku rozpoczynamy rekrutację pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych w Łodzi, Poznaniu i Opolu na studia podyplomowe w roku akademickim 2010/2011:

  

Tematyka studiów podyplomowych

Ilość osób przewidzianych do udziału w studiach

RIO Łódź RIO Poznań RIO Opole
Kontrola finansowa i audyt 2 1 3
Fundusze Unii Europejskiej 2    
Zamówienia publiczne 1 4  
Rachunkowość i finanse   2  
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1    
Prawo samorządu terytorialnego 1    


 

Po zapoznaniu się z
Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w Projekcie »
zgłoszenie na szkolenie w postaci wypełnionego
Kwestionariusza zgłoszenia udziału w projekcie »
wraz z
Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych »
należy składać w Biurze Projektu do dnia 25 sierpnia 2010 roku:
(faksem, mailem, docelowo należy dostarczyć oryginały)

Powiadomienie osób o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu odbędzie się za pośrednictwem osób wyznaczonych w urzędach partnerów do kontaktów z Biurem Projektu lub przełożonych kandydatów.

Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail:
biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl

Wersja XML