Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Kontrola środków z dotacji unijnych

Logo Logo

Ogłoszenie o rekrutacji
dotyczące realizacji zadania nr 13

pn. Kontrola środków z dotacji unijnych

 
Biuro Projektu uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji pracowników regionalnych izb obrachunkowych w Łodzi, Poznaniu i Opolu do udziału w szkoleniach z zakresu Kontroli dotacji środków unijnych

Szkolenia odbywać się będą w 25-osobowych grupach w terminach:

Po zapoznaniu się z
Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w Projekcie »
zgłoszenie na szkolenie w postaci wypełnionego
Kwestionariusza zgłoszenia udziału w projekcie »
wraz z
Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych »
należy składać w Biurze Projektu do dnia:

 


O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu za pośrednictwem osób wyznaczonych w urzędach partnerów do kontaktów z Biurem Projektu.


Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail:
biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl

Wersja XML