Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Szkolenie z zakresu Podstaw obsługi komputera

Logo Logo

Ogłoszenie o rekrutacji
dotyczące realizacji zadania nr 17
Szkolenia z zakresu Podstaw obsługi komputera
 
Biuro Projektu uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do udziału w szkoleniu
z zakresu  Podstaw obsługi komputera
 

Szkolenie odbywać się będzie w terminach:
- 8 marca 2012r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- 9 marca 2012r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- 12 marca 2012r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

 
Po zapoznaniu się z
Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w Projekcie »
zgłoszenie na szkolenie w postaci wypełnionego
Kwestionariusza zgłoszenia udziału w projekcie »
wraz z
Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych »

należy składać w Biurze Projektu do dnia:

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu za pośrednictwem osób wyznaczonych w urzędach partnerów do kontaktów z Biurem Projektu.
Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail: biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl


 

Wersja XML