Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POKL

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Szkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesjach na roboty budowlane - RIO w Poznaniu i RIO w Opolu

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Szkolenie z zakresu Podstaw obsługi komputera

Zaproszenie nr 3/2012/POKL do złożenia oferty

Zaproszenie nr 2/2012/POKL do złożenia oferty

Zaproszenie nr 1/2012/POKL do złożenia oferty

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Szkolenia z zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Praktyczne aspekty wykrywania nadużyć w jst

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Wykorzystanie w pracy możliwości Systemu zarządzania budżetami jst

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Kontrola środków z dotacji unijnych

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i wystąpienia publiczne

Informacja o rekrutacji na szkolenie z zakresu zarządzania czasem

Rekrutacja: Wymiana doświadczeń na poziomie organów nadzoru w związku z prowadzoną działalnością nadzorczą, próba ujednolicenia stanowiska

Informacja o rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja: Odczytywanie danych i ich analizy z wykorzystaniem oprogramowania ACL

Zaproszenie nr 4/2011/POKL do złożenia oferty - trener

Zaproszenie nr 2/2011/POKL do złożenia oferty - catering Opole - przedłużenie terminu

Regulamin uczestnictwa

Informacja o projekcie PO KL

Wersja XML