Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

RIO organizuje szkolenia w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb i wniosków zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenia adresowane są do:

  • wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  • radnych.

Adres do komunikacji:

Telefon: 77/453-86-36 wew. 84

 

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i warunków planowanych szkoleń na bieżąco będą zamieszczane na stronie www oraz przesyłane do jednostek samorządu terytorialnego.

Wersja XML