Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia prognoza finansowa - zmiany

Z dniem 1 lutego 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 r., poz. 86), które określa:

- wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników,

- sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

- sposób i terminy przekazywania tych dokumentów przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów.

Wersja XML