Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Z dniem 29 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 28.06.2013 r. poz. 746).
Zgodnie z zapisem art. 2 ust. 2 tej ustawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne niewypłacone w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 r., pracownikom wobec których, nie wymaga się przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym tj. w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego, z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, wypłaca się nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wersja XML