Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasyfikacja

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

  W dniu 22 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano pod pozycją 1363 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji ...
  Data publikacji: 06-08-2019 11:04
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

  W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano pod pozycją 767 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji ... 
  Data publikacji: 26-04-2018 10:26
 • Klasyfikowanie wydatków budżetowych

  Klasyfikowanie wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych ...
  Data publikacji: 13-04-2018 10:54
 • Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 01.12.2017 r. pod pozycją 2231 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
  Data publikacji: 08-12-2017 14:50
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej obejmująca m.in. zmiany w oświacie

  W Dzienniku Ustaw z dnia 25.07.2017 r. pod pozycją 1421 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. ...
  Data publikacji: 27-07-2017 10:15
 • Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 30.12.2016 r. pod pozycją 2294 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
  Data publikacji: 05-01-2017 11:58
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2016 r. pod pozycją 1121 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
  Data publikacji: 03-08-2016 12:05
 • Kolejna zmiana klasyfikacji budżetowej

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2016 r. pod pozycją 524 i weszło w życie (w terminie określonym w § 3).
  Data publikacji: 19-04-2016 13:47
 • Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2016 r. pod pozycją 242 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Data publikacji: 05-04-2016 08:25
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015 r. pod pozycją 1978 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
  Data publikacji: 27-11-2015 14:38
Wersja XML