Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty

 • Informacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów

  W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wystosował ...
  Data publikacji: 14-04-2020 15:17
 • Informacja Ministerstwa Finansów

  Pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów – Departament Podatku od Towarów i Usług - przypomniało o obowiązku wynikającym z ...
  Data publikacji: 07-02-2020 12:31
 • Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020

  W Monitorze Polskim z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738 ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
  Data publikacji: 09-08-2019 10:28
 • Wzory deklaracji podatkowych

  Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie: - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105). Rozporządzenie wydano na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym...
  Data publikacji: 03-07-2019 14:20
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. pod pozycją 2436 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ... 
  Data publikacji: 29-01-2019 14:34
 • Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2244 opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Wskazany akt prawny wprowadza liczne zmiany w dotychczas funkcjonującym systemie podatków i opłat lokalnych ...
  Data publikacji: 29-01-2019 11:49
 • Średnia cena skupu żyta

  W Monitorze Polskim z dnia 19 października 2018 r. pod poz. 1004 opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta ...
  Data publikacji: 29-10-2018 15:23
 • Średnia cena sprzedaży drewna

  Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2018 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1005 ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna ...
  Data publikacji: 29-10-2018 15:21
 • Górne granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

  W Monitorze Polskim z dnia 3 sierpnia 2018 r. pod pozycją 745 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.
  Data publikacji: 08-08-2018 07:44
 • Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2017 r. pod pozycją 2141 opublikowano Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. ...
  Data publikacji: 22-11-2017 14:09
Wersja XML