Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem ogłoszenia tj. 15 lutego 2013 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powyższe rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r., które utraciło moc.

Wersja XML