Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje

 • Konieczność dostosowania uchwał dotacyjnych

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina o konieczności dostosowania uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w związku z zapisami ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), wprowadzającej nowy sposób naliczania dotacji dla szkół i placówek. 
  Data publikacji: 07-11-2016 14:28
 • Rozporządzenie MEN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

  W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2016 r. pod pozycją 339 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
  Data publikacji: 21-03-2016 14:58
 • Pomoc finansowa dla uczniów w 2014 r.

  Z dniem 31 lipca 2014 r. weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1024 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
  Data publikacji: 01-08-2014 12:10
 • Wyjaśnienia MEN dotyczące naliczania przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli

  Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące naliczania przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, po wprowadzeniu w życie przepisów ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 827). PDFPismo MEN.pdf (108,24KB)
  Data publikacji: 28-03-2014 14:23
 • Ujmowanie w uchwałach budżetowych gmin oraz w uchwałach w sprawie wpf kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

  Przedstawiamy pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej sygn. DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. zawierające wyjaśnienia w zakresie ujmowania w uchwałach budżetowych gmin oraz w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. PDFPismo MEN (168,05KB)
  Data publikacji: 03-02-2014 11:53
 • Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

  W załączeniu przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2014 r. DAP.WA.333.1.2.2014 w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zawierające interpretacje niektórych zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. PDFPismo MEN (308,99KB)
  Data publikacji: 03-02-2014 11:48
 • W sieci trwa dyskusja...

  W sieci trwa dyskusja na temat prawidłowości interpretacji przepisów o finansach publicznych w zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a w szczególności rozumienia pojęcia „rodzaj szkoły” z wykorzystaniem pisma RIO w Opolu skierowanego do MEN bez udostępnienia tego pisma czytelnikom a jedynie jego fragmentów. Poniżej przedstawiamy pismo RIO o sygn. NA.III-071-32/2013 z dnia 20 września 2013 r. wraz z odpowiedzią na nie MEN sygn. DKOW.WOKO.5015.145.13.AAS z dnia 18 listopada 2013 r. PDFPismo RIO (377,80KB) PDFPismo MEN.pdf (167,40KB)
  Data publikacji: 31-01-2014 11:11
Wersja XML