Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W załączeniu przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2014 r. DAP.WA.333.1.2.2014 w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zawierające interpretacje niektórych zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wersja XML