Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ujmowanie w uchwałach budżetowych gmin oraz w uchwałach w sprawie wpf kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej sygn. DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. zawierające wyjaśnienia w zakresie ujmowania w uchwałach budżetowych gmin oraz w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wersja XML