Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania, które gminy powinny przesłać do UOKiK

Poniżej przedstawiamy pismo Prezesa UOKiK z dnia 27 lutego 2014 r., zawierające dodatkowe wyjaśnienia dla gmin, w celu przekazania informacji umożliwiających opracowanie sprawozdania nt. stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczeń usług publicznych.
Termin przesłania sprawozdania do UOKiK przedłużono do 21 marca 2014 r.

Wersja XML