Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Upływa termin podejmowania uchwał o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

31 marca br. mija termin podejmowania uchwał o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 r.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przekazywanie do tut. Izby ww. uchwał.

Wersja XML