Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2014)

14 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

22 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:


28 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

RIO otrzymuje sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

Przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) i przekazane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, o której mowa w tej ustawie.

Nowe pliki sprawozdań będą do pobrania na stronie internetowej Izby (www.rio.opole.pl).

UWAGA!

Sprawozdania przekazywane do RIO w Opolu wyłącznie w formie elektronicznej należy kierować na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby: kliknij tutaj,  z wykorzystaniem Formularza przekazywania sprawozdań (adres skrytki: /ryft3g6003/sprawozdania).

Sprawozdania przekazywane do RIO w Opolu w formie dokumentu i formie elektronicznej bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, przesyłamy na dotychczasowych zasadach, tj. na adres: dlug@opole.rio.gov.pl

Wersja XML