Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność analityczna w 2009 roku

Analiza zadłużenia w latach 2005-2008

W latach 2005-2008 łączne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wzrosło o 43,1%. Czy poziom zadłużenia samorządu terytorialnego można uznać za bezpieczny...? Jaka jest struktura ogólnej kwoty zobowiązań i czy poziom skumulowanego zadłużenia jest groźny dla powiatów?

Analiza zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 2005-2008, uwzględniająca potencjalną możliwość przejęcia przez nie zobowiązań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury wskazuje, że poziom zadłużenia samorządu (z wyjątkiem jednego powiatu) można uznać za bezpieczny.

21 grudnia 2009 r.


Raport o realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2008 rok

Przekazujemy w ręce Czytelników Raport - już czwarty, który dotyczy wykonania budżetów za 2008 rok. Raport może być cennym źródłem informacji dla analityków interesujących się analizowanym sektorem finansów publicznych, bowiem zawiera bogaty materiał statystyczny oraz przedstawia osiągnięte przez samorząd województwa opolskiego określone wskaźniki i ich relacje do wyników krajowych.  

24 września 2009 r.


Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2008 rok

29 czerwca 2009 r.


 

Analiza zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wg stanu na 31 grudnia 2008 roku

PDFanaliza

8 czerwca 2009 r.

Wersja XML