Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność analityczna w 2010 roku

Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2009 rok

Niniejszy Raport jest już piątym opracowaniem sporządzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Znajdą w nim Państwo zestawienia procesów realizacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego, a także szeroko omówione wyniki nadzoru RIO w Opolu nad gospodarką finansową j.s.t. Raport opisuje również najpoważniejsze nieprawidłowości w gospodarce finansowej i zamówieniach publicznych kontrolowanych jednostek.

8 października 2010 r. 


Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2009 rok

18 czerwca 2010 r.

Wersja XML