Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana wysokości odsetek ustawowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2014 r. poz. 1858 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8% w stosunku rocznym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wersja XML