Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania Rb-Z, Rb-N jednostek z osobowością prawną za I kwartał 2015 roku

Zamieszczamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z, Rb-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.
 
Niniejsze wzorce przygotowane są WYŁĄCZNIE do obsługi I, II i III kwartału:

Wersja XML