Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 maja 2015 r., poz. 605 opublikowano Ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3–5, 8, 9, pkt 10 lit. a – w zakresie art. 99 ust. 7 pkt 2, i pkt 18 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Wersja XML