Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2015 r. w Dzienniku Gazeta Prawna i Nowej Trybunie Opolskiej ukazało się ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na członka pozaetatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Termin składania ofert wynosi 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Ogłoszenie znajduje się również w zakładce oferty pracy.

Wersja XML