Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia


W Dzienniku Ustaw z dnia 30.12.2016 r. pod pozycją 2294 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na rok 2017 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższego rozporządzenia.

Wersja XML