Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej obejmująca m.in. zmiany w oświacie

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.07.2017 r. pod pozycją 1421 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przepisy tego rozporządzenia wchodzą w życie w trzech terminach:

- z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

- z dniem 1.09.2017 r.,

- z dniem 1.01.2018 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2018.

Wersja XML