Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki kontroli koordynowanej w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 - 2015


Na podstawie uchwały Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, regionalne izby obrachunkowe przeprowadziły w 2016 r. we wszystkich województwach kontrolę koordynowaną w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 - 2015. Koordynatorem kontroli była Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. W naszym serwisie zamieszczamy pełną  informację o wynikach kontroli  oraz syntezę informacji, w której zawarto najważniejsze tezy opracowania. Zachęcamy do lektury.

Wersja XML