• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Nauczyciela - formularz sprawozdania za 2017 r.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji w dniu 28 listopada 2017 r. został zamieszczony formularz sprawozdania za 2017 r., o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.

- link do strony MEN

Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok należy przedłożyć do Izby do dnia 17 lutego 2018 r. wersji elektronicznej (w formacie *.xls) na adres: oraz w formie dokumentu papierowego.

Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Wersja XML

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19 A
45-052 Opole
tel. 77 453-86-36
fax 77 453-73-68
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2023962
w tym miesiącu: 20645
dzisiaj: 6