Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność nadzorcza w 2018 roku

Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono w części nieważność zarządzeń:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 grudnia 2018 roku.

19 grudnia 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 grudnia 2018 roku.

11 grudnia 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

- orzeczono w części nieważność uchwały:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 grudnia 2018 roku.

3 grudnia 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 28 listopada 2018 roku.

27 listopada 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 listopada 2018 roku.

19 listopada 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 listopada 2018 roku.

13 listopada 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

- stwierdzono nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 31 października 2018 roku.

30 października 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 19 października 2018 roku.

18 października 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 17 października 2018 roku.

16 października 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 października 2018 roku.

9 października 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

-orzeczono w części nieważność uchwały:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 3 października 2018 roku.

1 października 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 września 2018 roku.

24 września 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 19 września 2018 roku.

18 września 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 5 września 2018 roku.

4 września 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

Kolegium w miesiącu sierpniu nie podjęło rozstrzygnięć nadzorczych.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

20 sierpnia 2018 r.


Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nad uchwałami budżetowymi na 2018 r.

Regionalna izba obrachunkowa działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych sprawuje nadzór w zakresie spraw finansowych, w tym dotyczących uchwał w sprawie budżetu. Zgodnie z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 79 ustawy o samorządzie województwa nadzór nad uchwałami budżetowymi podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

14 sierpnia 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 sierpnia 2018 roku.

13 sierpnia 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu lipcu:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 lipca 2018 roku.

19 lipca 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 lipca 2018 roku.

11 lipca 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 lipca 2018 roku.

3 lipca 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu czerwcu:

Kolegium w miesiącu czerwcu nie podjęło rozstrzygnięć nadzorczych.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 czerwca 2018 roku.

19 czerwca 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 czerwca 2018 roku.

5 czerwca 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu maju:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

- orzeczono w części nieważność uchwały:

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale:

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 maja 2018 roku.

29 maja 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 maja 2018 roku.

28 maja 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 maja 2018 roku.

22 maja 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 15 maja 2018 roku.

14 maja 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu kwietniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

- orzeczono w całości nieważność zarządzenia:

- orzeczono w części nieważność uchwał:

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale:

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

24 kwietnia 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

17 kwietnia 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 11 kwietnia 2018 roku.

10 kwietnia 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

3 kwietnia 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu marcu:

- stwierdzono nieistotne naruszenie prawa w uchwale i zarządzeniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

-orzeczono w części nieważność uchwały:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 28 marca 2018 roku.

27 marca 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 marca 2018 roku.

13 marca 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 marca 2018 roku.

5 marca 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu lutym:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale:

- stwierdzono nieistotne naruszenie prawa w uchwale:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 lutego 2018 roku.

20 lutego 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 lutego 2018 roku.

13 lutego 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 lutego 2018 roku.

6 lutego 2018 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu styczniu:

-orzeczono w całości nieważność uchwały:


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 stycznia 2018 roku.

29 stycznia 2018 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 17 stycznia 2018 roku.

15 stycznia 2018 r.

Wersja XML