Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S

Przypominamy, że korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2017 r. przesłane do regionalnej izby obrachunkowej do dnia 2 lipca 2018 r. będą stanowiły podstawę do ustalenia kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 r., kwot wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podstawę do obliczania średniej kwoty bazowej w kraju na rok budżetowy 2019, o której mowa w ustawie o funduszu sołeckim.

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przekazywania korekt sprawozdań.

Wersja XML