Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbliższe terminy w sprawozdawczości (II kwartał 2018)

12 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:


16 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:


20 lipca – termin złożenia przez organ podatkowy (Wójta, Burmistrza, Prezydenta) j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

Materiały informacyjne dotyczące wypełniania części B sprawozdania SP1 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - https://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/sprawozdanie-sp1 .


23 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:


30 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

Poniżej udostępniamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z i Rb-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.

Formularze przeznaczone są WYŁĄCZNIE do obsługi I, II i III kwartału.

Sprawozdania można przekazać do RIO w Opolu w jeden z następujących sposobów:

  1. w formie dokumentu i w formie elektronicznej:
  1. wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego:

Istnieje możliwość przekazania sprawozdań do RIO w Opolu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby z wykorzystaniem Formularza przekazywania sprawozdań.

Wersja XML