Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna dla strony/pełnomocnika/świadka

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w aktach spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest:
  Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu z siedzibą ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w ustawie, a rejestry i akta spraw są archiwizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powołaną wyżej ustawą jest obligatoryjne.

 

28.11.2018 r.

Wersja XML