Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

W dniu 22 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano pod pozycją 1363 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W rozporządzeniu określono różne terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów w tym między innymi obowiązujące zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Wersja XML