Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1

Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - SP-1 (część A) na 2020 r. należy przedłożyć do RIO do dnia 10 stycznia 2020 r. za pośrednictwem systemu BeSTi@.

Informujemy, że w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów zamieszono informację na temat wypełniania sprawozdania SP-1.

Ponadto na forum strony internetowej regionalnych izb obrachunkowych zamieszczono dodatkowe wskazówki dotyczące sporządzania tego sprawozdania w systemie BeSTi@.

Wersja XML