Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbliższe terminy w sprawozdawczości za marzec i kwiecień 2020 r. oraz I kwartał 2020 r. sprawozdań jednostkowych

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań. W poniższym zestawieniu w nawiasie podano termin pierwotny i ilość dni związanych z przesunięciem terminu.

 

do 8 kwietnia 2020 r. (8 kwietnia 2020 r.) jednostkowe sprawozdanie za I kwartał 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące do zarządu jednostki samorządu terytorialnego:


do 4 maja 2020 r. (10 kwietnia + 21 dni) jednostkowe sprawozdanie miesięczne za marzec 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządu jednostki samorządu terytorialnego:


do 4 maja 2020 r. (10 kwietnia + 21 dni) jednostkowe sprawozdanie za I kwartał 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące, samorządowe zakłady budżetowe do zarządu jednostki samorządu terytorialnego:


do 11 maja 2020 r. (10 kwietnia + 30 dni) jednostkowe sprawozdanie za I kwartał 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące do zarządu jednostki samorządu terytorialnego:


do 14 maja 2020 r. (14 kwietnia + 30 dni) jednostkowe sprawozdanie za I kwartał 2020 r. składane przez samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw do zarządu jednostki samorządu terytorialnego:


do 1 czerwca 2020 r. (10 maja + 21 dni) jednostkowe sprawozdanie miesięczne za kwiecień 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące do zarządu jednostki samorządu terytorialnego:

 

Wersja XML