Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK o rozszerzeniu możliwości udzielania dodatkowego wsparcia przez JST

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 17 kwietnia 2020 r., poz. 695), pismem DMP-1.52.29.2020.RZ z dnia 7 maja 2020 r. Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów Pan Piotr Pełka wystosował do organów podatkowych pismo, odnoszące się do rozszerzenia możliwości udzielania dodatkowego wsparcia przez JST.

PDFPismo
 

Wersja XML